Kurz fyzioterapie

Osvojte si správne pohybové návyky

Odborný kurz fyzioterapie Propriofoot® Concept pre stabilizáciu chodidla a aktiváciu senzomotoriky.

Organizačné informácie o kurze

Cieľom kurzov je získať a prehlbovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v urogynekologickej problematike.

Kurzy sú rozdelené na certifikované, ktoré majú akreditáciu MZSR.

Odborné kurzy majú za cieľ priebežne stimulovať, dopĺňať a inovovať profesijné vedomosti a sú súčasťou kreditných systémov profesijnej organizácie.

Najbližší termín: Aktuálne bez termínu
Miesto: TOMFYZIO centrum, Nám. Š. Moysesa 14, 974 01 Banská Bystrica
Lektor kurzu: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. (certifikovaná lektorka PPA)
Garant: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Výstupy: Kurz schválila SKF SR a bolo mu pridelené 4 kredity
Počet vyučovacích hodín 8 hod.
Cena kurzu:  –

Naše priestory