Kurz fyzioterapie

Diagnostika kĺbových porúch

Odborný kurz fyzioterapie Manažment testov v kĺbovej diagnostike pod vedením lektora Jana Vagnera z ReActive Olomouc. Naučíme vás diagnostike kĺbových porúch a na základe symptómov lokalizovať problémové štruktúry.

Organizačné informácie o kurze

Termín: odborný kurz v príprave
upresníme
Miesto: TOMFYZIO centrum
Banská Bystrica, Nám. Š. Moysesa 14
Prednášajúcí: PhDr. Jan Vagner (ReActive Olomouc)
Cena časti: – EUR
(v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie, skriptá)
Prihlásenie: 0917 353 873 alebo tomfyzio@tomfyzio.sk

Posledný kurz sme organizovali 24.6.–25.06.2023

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a schválený SKF (pridelenie kreditov podľa platnej legislatívy)

Cieľ odborného kurzu

Absolventi kurzu získajú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti v diagnostike kĺbových porúch: rozlíšenie štrukturálnych a funkčných porúch na základe cielených klinických testov, návrh terapie podľa výsledkov diagnostiky, vyhodnotenie efektivity navrhnutej terapie. Účastníci kurzu sa naučia diferenciálnu diagnostiku, vďaka čomu budú schopný na základe symptómov lokalizovať štruktúry, ktoré spôsobujú pacientovi problémy.

Kurz je rozdelený na dva bloky.

Obsah kurzu

Úvod

Postup pri výbere testov a ich vyhodnotenie
Diagnostika najčastejších kĺbových porúch v ambulancii fyzioterapeuta
Rozlišenie štrukturálnych a funkčných porúch na základe klinických testov

I. blok

Diagnostika ramenného kĺbu: SA impingement, patológia rotátorovej manžety, PASTA lézia, SLAP lézia, instabilita

Diagnostika lakťového kĺbu: laterálna a mediálna epikondilitída, instabilita

Diagnostika zápästia: syndróm karpálneho tunelu, morbus de Quervain

Diagnostika cervikálnej chrbtice: jako odlíšiť radikulárnu symptomatiku, prenesené bolesti do oblasti hlavy a HK od lokálnej patológie (blokády), neurodynamické testy pre n. medianus, radialis a ulnaris

Diagnostika thorakálnej chrbtice: ako odlíšiť prenesené bolesti od lokálnej patológie (blokády)

Návrh terapie podľa výsledkov diagnostiky

Časový manažment terapie (kedy pokračovať v konvenčnej terapii, a kedy už pristúpiť k invazívnym postupom)

II. blok

Diagnostika bedrového kĺbu: FA impingement, poškodenie labra, artróza, piriformis syndróm, gluteálna tendinopatia

Diagnostika kolenného kĺbu: testy stability väzov a poškodenia meniskov, iliotibiálny syndóm ILTBS, femoropatellárny syndróm PFPS, tendinopatia ligamentum patellae

Diagnostika členku: poškodenie ligament, impingementy, fraktúry

Diagnostika lumbálnej chrbtice a panvy: ako odlíšiť radikulárnu sympomatiku, prenesené bolesti do DK od lokálnej patológie (blokády), neurodynamické testy (n. ischiadicus a femoralis) diagnostika SI

Návrh terapie podľa výsledkov diagnostiky 

Časový manažment terapie (kedy pokračovať v konvenčnej terapii, a kedy už pristúpiť k invazívnym postupom)

Ďalšie informácie

V cene kurzu je zahrnuté dopoludňajšie a odpoludňajšie občerstvenie.

Ukážky diagnostických testov

Naše priestory