phdr-mgr-sarka-tomkova-phd-tomfyzio
TOP Fyzioterapeut Slovenska 2022

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.

Som váš certifikovaný fyzioterapeut so zameraním na:
O MNE

Moje osobné úspechy

Pracujem s terapiami, kde chápem podstatu. Viem pochopiť súvislosti, prečo to funguje. Viem pacientovi vysvetliť prečo sa deje, aj to, ako sa to deje. Baví ma hľadať skutočnú príčinu vašich zdravotných problém.
32
rokov praxe
27
absolvovaných kurzov
30
účastí na konferenciách
2014
1.otvorenie fyzio centra

Vzdelanie

2017 – 2019 – PhD. – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

2014 – 2017 – PhD. – SZU FOZOŠ v Bratislave

2012 – 2013 – PhDr. – PU v Prešove

2010 – 2012 – Mgr. – SZU v Bratislave, FZ v Banskej Bystrici

2007 – 2010 – Bc. – SZU v Bratislave,  FZ v Banskej Bystrici

1993 – 1997 – Mgr. – PF UMB v Banskej Bystrici

1990 – 1992 – RHB pracovník – SZŠ v Banskej Bystrici

Odborné kurzy

2022 – Gynekologicko-urologický koncept PPA pre ženy (certifikovaný kurz)

         – Popôrodná diastáza – prevencia, vyhodnotenie, terapia

         – Fyzioterapia a medziodborové prístupy v tehotenstve a po pôrode

         – Stick Mobility

2020 – Algoritmus a management terapie nôh u detí od 2 do 17 rokov 

        – Intenzívny kurz fyzikálnej terapie pre fyzioterapeutov 

2019 – Patológia u bežcov – prevencia a terapia 

         – Core stability – prevencia a terapia

         – Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii 

2017 – Metóda Roswithy Brunkow (certifikovaný kurz)

         – lektor Akrálnej koaktivačnej terapie 

2016 – Akrálna koaktivačna terapia III. – IV. (certifikovaný kurz) 

2015 – Fyzioterapia po úrazoch v športe

         – lektor Propriofoot concept

2014 – Fyzioterapia pri dysfunkcii panvového dna a inkontinencia (certifikovaný kurz)

         – Koncept Proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (certifikovaný kurz) 

         – Akrálna koaktivačna diagnostika 

2013 – Akrálna koaktivačna terapia I. – II.

2012 – Funkčný kondičný tréning vo fyzioterapii 

2011 – Flowin – Basic 

         – Kinesiology Taping by K-Active (Advanced)

         – Concept Propriofoot 

2010 – Športová fyzioterapia a tréning II. 

2009 – Terapeutické využitie kinesiotapu, TEMTEX – tape, 

         – Športová fyzioterapia a tréning I. 

2003 – Manuálna lymfodrenáž 

2000 – Techniky posturálnej korekcie

Odborné konferencie

2022

Deň fyzioterapeutov 2022: Fyzioterapeutická intervencia v športe – Košice

Medzinárodná vedecká konferencia: Zdravie 2022 – Banská Bystrica

Športový seminár VŠC DUKLA Banská Bystrica: Možnosti fyzioterapie pri zraneniach v športe – Banská Bystrica

2021

Medzinárodná vedecká konferencia: Rodina – zdravie – choroba: Adaptácia novorodenca počas prvých 28 dní života v kontexte ošetrovateľských a fyzioterapeutických intervencií  – Wroclaw (PL)

Deň fyzioterapeutov 2021: Možnosti využitia Akrálnej koaktivačnej terapie v športe – Banská Bystrica

2020

Medzinárodná vedecká konferencia Fyzioterapia a zdravie: Pohybová aktivita a úroveň držania tela u detí mladšieho školského veku s rôznou telesnou hmotnosťou – Trenčín

2019

VI. Konferencia fyzioterapie Rehaspring centra s medzinárodnou účasťou: Fyzioterapia budúcnosti: Úroveň informovanosti o možnostiach fyzioterapie pri diastáze – Liberec (ČR)

Fyziokaviareň s PhDr. Mgr. Šárkou Tomkovou: Moderná prístrojová liečba ako účinná pomoc v práci fyzioterapeuta – Bratislava

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou: Akrálna koaktivačná diagnostika a terapia u dojčiat s predilekciou a následným asymetrickým vývojom – Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia: Diagnostika zdravia a preventívne pohybové aktivity: Využitie Propriofoot conceptu v tréningu atlétky (skok do diaľky), Aktívne fyzioterapeutické  cvičenia na ovplyvnenie kvality chodidla – Rhodos (GR)

2018

2. Fyzio a šport konferencia: Možnosti využitia Propriofoot conceptu – Bratislava

Medzinárodná vedecká odborná konferencia:Možnosti využitia Akrálnej koaktivačnej terapie v šport – Plzeň (ČR) 

V. Medzinárodná vedecká konferencia: Nevyhnutnosť dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v SR: Význam fyzioterapeutickej starostlivosti u gerontov – Michalovce

2017

II. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax: Terapie nesynsototické plagiocefalie u kojenců podložena důkazy – Bratislava

V. Konference fyzioterapie Rehaspring centra s mezinárodní účastí: Fyzioterapia „tradične – netradične“ – Fyzioterapia – Algonix – TČM – Praha – Čelákovice (ČR)

Odborná diskusia: Fyzioterapia a šport II.:  – Banská Bystrica

V. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou: Bolesť: Akrální koaktivační terapie jako alternativní způsob snížení užívané analgetizace v pooperačním období – Banská Bystrica

2016

Konferencia: Súčasné trendy v rehabilitácii panvového dna u pacientov s inkontinenciou moču – Tále 

Odborná diskusia: Fyzioterapia a šport – Banská Bystrica

2015

Medzinárodná konferencia: Nové trendy ve zdravotnické praxi: Vplyv posturálneho tréningu bránice na funkčnú kapacitu pľúc, Liečba bolesti chrbta „netradične“ – Zlín (ČR)

Konferencia fyzioterapie s medzinárodnou účasťou: Fyzioterapia bez hraníc: Diagnostika pohybového aparátu prostredníctvom Body Analyzer – Praha – Čelákovice (ČR)

I. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax: Využitie diagnostické softwaru Body Analyzer pri posturálnych poruchách – Bratislava

Medzinárodná odborná konferencia: Rodina – zdravie – choroba:Screening svalovej sily panvového dna u fyzioterapeutiek – Krakow (PL)

VIII. Deň fyzioterapeutov: Kritériá prijatia na študijný odbor fyzioterapia – Banská Bystrica

IV. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Multifaktoriálne aspekty civilizačných chorôb: Efekt aeróbneho vytrvalostného tréningu a kvalita života u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením – Banská Bystrica

Vzdelávací seminár SKF: Špecifické možnosti využitia kinesiotapu vo fyzioterapii – Banská Bystrica 

2014

V. absolventská konferencia katedry fyzioterapie FTK: Aplikácia akrálnej koaktivačnej terapie u pacientov s spondylolistézou a spondylolýzou v bedrovej časti chrbtice – Olomouc

2013

Medzinárodná vedecká konferencia: Pohyb a zdravie X.: Kinesiotape a jeho vplyv na korekciu päty u adolescentov – Trenčín

VI. Deň fyzioterapeutov: Terapeutické využitie kinesiotapingu v práci fyzioterapeuta – Košice

Medzinárodná konferencia: Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii –  Praha

Neexistujú žiadne tajomstvá úspechu. Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a poučenia sa z neúspechu.

Robert Fox

kinezioterapia-na-rollery-tomfyzio
diagnostika-svalov-panvoveho-dna-sonograficky-tomfyzio
vstupna-diagnostika-tomfyzio
diagnostika-motorickeho-vyvoja-deti-tomfyzio