Kurz ACT pre verejnosť

Osvojte si správne pohybové návyky

Bolí vás chrbát? Metóda ACT skúma motorické správanie a procesy motorického učenia, využíva polohy vývojovej kineziológie, biomechaniku uzavretých a následne otvorených kinematických reťazcov a takisto funkčné nastavenie akier pre aktiváciu pohybových vzorov.
Príďte si zacvičiť ACT pre verejnosť. Osvojíte si správne pohybové vzory a naučíte sa cviky proti bolesti chrbta.

Začíname už 04.10.2023

Organizačné informácie o kurze

Výuka: Aktuálny termín 04.10. – 20.12.2023
(1x za týždeň, v stredu)
Kurz je určený: pre verejnosť, začiatočníkov s ACT
Miesto: TaoFyzio centrum, Nám. Š. Moysesa 14, Banská Bystrica
Lektori: Mgr. Barbora Tomková
Garant: PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Prihlásenie sa: +421 918 932 290
Počet: max. 10 osôb
Rozsah: 10+1 lekcií
Cena: 130 EUR
(zahŕňa vstupné a výstupné vyšetrenie metódou ACD, knižnú publikáciu ACT pro napřímené záda)
Ciele kurzu:

 • zníženie alebo odstránenia bolesti chrbta alebo pohybového aparátu,
 • odstránenie nesprávnych pohybových vzorov, úprava svalových dysbalancií a stabilizácia celého pohybového aparátu,
 • po absolvovaní kurzu bude účastník schopný zostavenia si vlastného cvičebného plánu a využitie ACT v každodennom živote.

Naučíte sa:

 • cviky na boľavý chrbát,
 • cviky na uvoľnenie chrbtice,
 • cviky proti bolesti chrbta,
 • cviky proti bolesti krížov,
 • cviky na spevnenie chrbta,
 • osvojíte si správne pohybové vzory.

Absolvent obdrží (v cene kurzu):

 • vstupné a výstupné odborné vyšetrenie,
 • publikáciu ACT pro napřímené záda.

Náplň lekcií:

 1. lekcia: Vstupné vyšetrenie podľa ACD, základné vzporové cviky v ľahu na chrbte + varianty
 2. lekcia: Vzporové cvičenia v ľahu na bruchu a boku + dynamické prechody
 3. lekcia: Opakovanie cvičení a automobilizačné cvičenia
 4. lekcia: Najčastejšie príčiny bolesti chrbta, vzporové cvičenia v nízkom a vysokom šikmom sede, prechod do pozície na štyroch
 5. lekcia: Dynamické prechody predošlých vzorov, nácvik vzporových cvičení v sede
 6. lekcia: Vzporové cvičenia v nákroku a v stoji
 7. lekcia: Strečingové varianty cvičení + opakovanie všetkých pohybových vzorov
 8. lekcia: Zaradenia pohybových vzorov do bežných denných činností
 9. lekcia: Cvičenie ACT s pomôckami
 10. lekcia: Výstupné vyšetrenie + opakovanie
 11. lekcia: ACT kondičný tréning
Pod dohľadom fyzioterapeutky

Cvičenia ACT pre začiatočníkov

Aktuálna cena: 130 eur / 11 lekcií

Kurz terapeutického cvičenia ACT v TOMFYZIO centre

Akrálna koaktivačná terapia podľa PhDr. Ingrid Palaščákovej Špringrovej, Ph.D

Naše priestory

Rezervujte si miesto ešte dnes

Počet miest na kurze ACT je limitovaný.